Προσωπικά δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την πληροφόρηση των χρηστών και επισκεπτών της. Η ιστοσελίδα www.allaboutwine.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη και επισκέπτη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών / χρηστών, εφ’ όσον αυτοί το επιλέξουν, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστέλει σ’ αυτούς περιοδικώς ενημερωτικό δελτίο (newsletter) με πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Προϋπόθεση αποστολής του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) είναι η παροχή από τον χρήστη / επισκέπτη, που θα το επιλέξει, στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορισμένων πληροφοριών, που αφορούν στην διεκπεραίωση της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) στον χρήστη / επισκέπτη και οι οποίες διαφυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.allaboutwine.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη, τα οποία αυτός παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου αυτή να τού αποστέλλει περιοδικώς το ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα τον χρήστη / επισκέπτη. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες / επισκέπτες του ηλεκτρονικού ενημερωτικού ιστότοπου χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ  προκειμένου αυτή να τούς αποστέλλει περιοδικώς το ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω του www.allaboutwine.gr έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των χρηστών / επισκεπτών για προϊόντα και να διευκολύνουν τις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το www.allaboutwine.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες / επισκέπτες.

 

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το www.allaboutwine.gr είναι σχεδιασμένο ώστε οι χρήστες / επισκέπτες του να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής ενημερωτικής ιστοσελίδας, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να λαμβάνουν περιοδικώς το ενημερωτικό δελτίο (newsletter), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν email στο www.allaboutwine.gr.

Χρήση των Πληροφοριών.

Το www.allaboutwine.gr συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες / επισκέπτες: (1) στοιχεία που ο χρήστης / επισκέπτης δίνει κατά την εγγραφή του ως μέλους του ηλεκτρονικού ενημερωτικού ιστότοπου για την αποστολή περιοδικώς ενημερωτικού δελτίου (newsletter), και (2) στοιχεία που ο χρήστης / επισκέπτης δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στον ηλεκτρονικό ενημερωτικό ιστότοπο, ζητείται από τον χρήστη  επισκέπτη το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει χρήση των ανωτέρω πληροφοριών προκειμένου να αποστέλλει στον χρήστη / επισκέπτη περιοδικώς ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Ο χρήστης / επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να εξακολουθεί να λαμβάνει περιοδικώς ενημερωτικό δελτίο (newsletter) στέλνοντας το αίτημα του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@allaboutwine.gr.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Οποιαδήποτε πληροφορία πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη / επισκέπτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εκ μέρους του χρήστη / επισκέπτη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους υπαλλήλους της για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές του ηλεκτρονικού ενημερωτικού ιστότοπου να παρέχουν στους χρήστες / επισκέπτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών χωρίς πρότερη συναίνεσή τους, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Επισημαίνεται, ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / επισκεπτών, τα οποία έχει συλλέξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς την εκ μέρους των πρότερη συναίνεση.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών αποκλειστικά για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τους ανωτέρω σκοπούς, αλλά θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν ο χρήστης / επισκέπτης έχει ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή τους για άλλη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη, τα οποία επεξεργάζεται με τη συγκατάθεσή του, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα ενημερώσει εκ των προτέρων τον χρήστη / επισκέπτη και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του, θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν της άδειάς του.

Περιεχόμενο και σκοπός ενημερωτικού δελτίου (newsletter)

Στον χρήστη / επισκέπτη που θα το έχει επιλέξει, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστέλλει περιοδικώς ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μηνύματα μάρκετινγκ που σχετίζονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τον χρήστη / επισκέπτη. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης, να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή.

 

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα χρηστών / επισκεπτών για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών της και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα χρηστών / επισκεπτών για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων της, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας της ή άλλων προσώπων.

 

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (από κοινού "Μεταβίβαση Επιχειρήσεων"), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα μεταφέρει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εξακολουθεί να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώνει τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το www.allaboutwine.gr επιτρέπει στους χρήστες / επισκέπτες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.allaboutwine.gr. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, το www.allaboutwine.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη / επισκέπτη το www.allaboutwine.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη / επισκέπτη. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα, να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενημερωτικού ιστότοπου ή να κάνει οποιοδήποτε ερώτημα είτε με επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@allaboutwine.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του www.allaboutwine.gr.

Τα νόμιμα δικαιώματά χρηστών / επισκεπτών

Ως υποκείμενο των δεδομένων ο χρήστης / επισκέπτης έχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει από αυτόν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών / επισκεπτών και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες τους. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών / επισκεπτών που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων: 1) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη / επισκέπτη, αυτός μπορεί να την αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή. 2) Δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Ο χρήστης / επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο www.allaboutwine.gr. 3) Δικαίωμα περιορισμού: Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εάν α) αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων για την περίοδο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρειαστεί να επαληθεύσει την ακρίβεια, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείται τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, γ) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν χρειάζεται πια τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά εκείνος τα χρειάζεται για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή δ) έχει αντίρρηση για την επεξεργασία τους, κατά την περίοδο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επαληθεύει κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά της υπερισχύουν των δικών του. 4) Δικαίωμα πρόσβασης: Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να ζητήσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί γι’ αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από τον ίδιο άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να λάβει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρατά για τον ίδιο. Η ΕΤΑΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ο χρήστης / επισκέπτης ενδεχομένως τής ζητήσει. 5) Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματος του χρήστη / επισκέπτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα μεταφέρει τα δεδομένα του σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του χρήστη / επισκέπτη ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μεταβιβάσει τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα τής υποδείξει απευθείας. 6) Δικαίωμα διαγραφής: Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, α) όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, έχει δε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του, και έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του αν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, β) αν τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη είτε για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος, είτε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 7) Δικαίωμα εναντίωσης: Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λόγω ιδιαίτερης κατάστασής του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης εναντιώνεται στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 8) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζεί ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση. Επιπλέον επισημαίνονται εν προκειμένω τα ακόλουθα: 1) Χρονική περίοδος: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημα του χρήστη / επισκέπτη εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος. 2) Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνηθεί το αίτημα του χρήστη / επισκέπτη για πρόσβαση, θα τον ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής. 3) Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά του δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχει στην αίτησή του. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε όταν ο χρήστης παρέχει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι: α) δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης, β) δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον ο χρήστης / επισκέπτης έχει δημοσιεύσει σχόλιό του κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει τον χρήστη / επισκέπτη ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί τα νόμιμα δικαιώματά του, εκτός εάν τής παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή του. 4) Άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων: Προκειμένου ο χρήστης / επισκέπτης να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, μπορεί να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να απευθυνθεί άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@allaboutwine.gr.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από τον χρήστη / επισκέπτη, εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο για να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη / επισκέπτη, αν αυτός έχει ζητήσει να μην επικοινωνεί μαζί του στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατηγοριοποιεί τα αιτήματα των χρηστών / επισκεπτών ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους για τους σκοπούς της διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου, εκτός αν τής δώσουν διαφορετικές οδηγίες. Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων οι χρήστες / επισκέπτες μπορούν να απευθύνουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@allaboutwine.gr.

Περιοδικές Αλλαγές

Όσο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει τον ηλεκτρονικό ενημερωτικό ιστότοπο www.allaboutwine.gr και τα σχετικά με αυτόν προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστήνει στους χρήστες / επισκέπτες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες / επισκέπτες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο χρήστης / επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται και συναινεί στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.